Kandidaten

Kandidaten

Met 20 verbinders

op onze kandidatenlijst

gaan wij voor u het verschil maken.

lees verder
Verkiezingsagenda

Verkiezingsagenda

Bekijk hier

onze “Verkiezingsagenda 2018-2022”

bestaande uit 35 standpunten.

Lees verder

Den Haag in Beweging

Vorming

Om de inwoners van Den Haag van jong tot oud, van kind tot volwassene, van werkend tot werkzoekend of gepensioneerd, op een vitale wijze beter met elkaar te verbinden, is vorming noodzakelijk. Samen070 zet in op basisvorming, beroepsvorming en ouderenvorming. Denk bijvoorbeeld aan om- en bijscholing van 50plussers. Lees meer over Vorming in onze verkiezingsagenda.

Vitaliteit

Vorming zonder vitaliteit blijkt voor alle leeftijdscategorieën een uitdaging. Daarom zetten wij naast vorming, ook in op sportbeoefening en sportbeleving. Ook vinden wij de investering in vitaal ondernemerschap belangrijk. Een bijzondere categorie, naast het MKB en MGB, die hierin onze aandacht heeft, zijn de ruim 40.000 zelfstandig ondernemers die Den Haag rijk is. Lees meer over Vitaliteit in onze verkiezingsagenda.

Verbinding

Naast het verbinden van culturen (sociale verbinding), willen wij ook winkelstraten en winkelcentra met de omliggende buurtvoorzieningen economisch verbinden. Hiervoor willen wij belemmeringen wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan het aanpakken van discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt en een LHBTI vriendelijk Den Haag. Lees meer over Verbinding in onze verkiezingsagenda.

85% van de zzp'ers blijkt niet verzekerd te zijn (enquete Den Haag) 85%
30% van startende ondernemers stopt er binnen 3 jaar en 50% stopt binnen 5 jaar 50%
Z % ..... 70%
X % .... 79%

Wij ontmoeten u graag!

Event not found !

Laatste Nieuws

Persbericht: Kwetsbare ondernemer vindt onderdak bij Samen070

Persbericht: Kwetsbare ondernemer vindt onderdak bij Samen070

Persbericht

Kwetsbare ondernemer vindt onderdak bij Samen070

De nieuwe politieke partij Samen070 is in gesprek met het Haags Ondernemershuis en de Haagse Hogeschool om in Den Haag (startende) ondernemers op een hoger niveau te tillen.

Tegen je zin beroep op bijstand doen

Uit meerdere gesprekken met deskundigen van deze twee Haagse organisaties is gebleken dat er verhoudingsgewijs veel ondernemers het niet redden (50% van de starters binnen 5 jaar).