Persbericht: Kwetsbare ondernemer vindt onderdak bij Samen070

Persbericht: Kwetsbare ondernemer vindt onderdak bij Samen070

Persbericht

Kwetsbare ondernemer vindt onderdak bij Samen070

De nieuwe politieke partij Samen070 is in gesprek met het Haags Ondernemershuis en de Haagse Hogeschool om in Den Haag (startende) ondernemers op een hoger niveau te tillen.

Tegen je zin beroep op bijstand doen

Uit meerdere gesprekken met deskundigen van deze twee Haagse organisaties is gebleken dat er verhoudingsgewijs veel ondernemers het niet redden (50% van de starters binnen 5 jaar). Door gebrek aan de juiste ondernemersvaardigheden maar ook door tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Al deze ondernemers doen vaak tegen hun zin beroep op de bijstand. Dit heeft niet alleen consequenties voor de ondernemer zelf en de gemeenten maar ook voor hun gezin en het hele netwerk rondom deze ondernemers. Het lijkt erop dat dit probleem ernstiger lijkt te worden en dwars door alle branches gaat.  Daarom wil Samen070 dit belangrijke aspect onder aandacht brengen en sluit dit aan bij haar verkiezingsprogramma. Als het aan Samen070 ligt zou het gemeentebestuur dit initiatief moeten aanmoedigen en financieel moeten ondersteunen.

Vangnet voor eerste 12 weken

Het gaat hier om een arbeidsongeschiktheidsverzekering als vangnet voor alle 40.000 zzp’ers. In Den Haag is het Haags ondernemershuis met partners aan de slag om een broodfonds op te richten waarbij toegankelijkheid en betaalbaarheid voorop staan. Hierdoor is de startende ondernemer die ongewild arbeidsongeschikt wordt in staat de eerste 12 weken te overbruggen zonder direct in financiële problemen te komen. Samen070 ziet binnen 12 weken de ondernemer weer vitaal op de been en aan het werk.

Kennis is cruciaal

Samen070 wil dit initiatief ook verrijken door de oprichting te steunen van een Haagse Academy voor ondernemersvaardigheden. Een financiële investering is vaak niet voldoende om succesvol ondernemer te zijn. Het gaat o.a. om kennis zoals marketing, administratie en belastingen. Een platform waar deze kennis wordt gedeeld en waar persoonlijke ontmoetingen tussen ondernemers kan plaatsvinden is een noodzakelijke investering om tot goed ondernemerschap te komen.

Beide initiatieven hebben de politieke steun van Samen070 omdat zij in haar programma omdat zij in haar programma punten heeft opgenomen met het oog op Haags en vitaal ondernemerschap.

Voor informatie over de inhoud van dit persbericht neem contact op met Joy Bindraban 0651504886 of Rosita Drigpal 0639066106 of via info@samen070.nl. Volg ons via fb en/of website samen070.nl