10 Oprichting haagsche academy voor ondernemersvaardigheden

In Den Haag zijn er weinig belemmeringen om als (zelfstandige) ondernemer aan de slag te gaan. Er zijn veel business clubs om elkaar te ontmoeten en te kunnen netwerken. We missen echter een voorziening om goede ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Lees verder

11 Om- en bijscholing op maat voor 50-plussers

Niet alleen de jeugd maar met name ook de 50 plussers hebben volgens Samen070 de toekomst. Haagse 50plusers met veel ervaring worden onterecht gezien als kostenpost. Samen070 gelooft dat 50 plusser niet duur zijn maar duurzaam. Lees verder

25 Oprichting Broodfonds voor ZZP Den Haag

Het aantal ZZP’er in Den Haag groeit met de dag. Dit is op zich zelf genomen een positieve ontwikkeling maar bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van deze doelgroep is er geen voorziening. Landelijke arbeidsongeschiktheid verzekeringen voor ZZP’ers zijn onbetaalbaar meer dan 80% van de Haagse ZZP’ers zijn ongewild onverzekerd. Daardoor lopen zij een grote risico. Er zijn voorbeelden bekend van ZZP’ers en andere micro ondernemers die hier door in faillissement raken. Lees verder

26 Benoeming 70 verbindingsofficieren in 070

Verbinding heeft voor samen070 2 aspecten, naast verbinding tussen culturen staat economische verbinding voorop. Verbindingsofficieren kunnen hierin een regie rol in vervullen. Samen070 wil de komende 4 jaar 70 verbindingsofficieren benoemen die deze rol oppakken. Daarbij gaat het om netwerkers die de stad goed kennen en al bewezen hebben vitale verbinder te zijn. Niet alleen opbouwwerkers maar ook lokale ondernemers passen in het profiel van een verbindingsofficier. Lees verder

30 Economische verbinding verwaarloosde winkelstraten /-centra

De burgers in Den Haag zien dat er veel wordt geïnvesteerd wordt in de binnenstad en niet in de winkelstraat en winkelcentra in de stadsdelen. Samen070 staat voor versterking van de lokale economie en wil ook investeren winkelstraten in de stadsdelen. Lees verder