11 Om- en bijscholing op maat voor 50-plussers

Niet alleen de jeugd maar met name ook de 50 plussers hebben volgens Samen070 de toekomst. Haagse 50plusers met veel ervaring worden onterecht gezien als kostenpost. Samen070 gelooft dat 50 plusser niet duur zijn maar duurzaam. Lees verder

20 Bewegingsprogramma’s voor 65-plussers

Bij de ouderen vanaf 65 jaar heeft samen wandelen en zwemmen een positieve uitwerking op de vitaliteit en heeft het een verbindende rol. Hiermee halen wij ouderen uit hun isolement.  Daarbij gaat het minder om het leveren sportieve prestatie maar meer om het in beweging houden van onze ouderen. Deze bewegingsprogramma’s kunnen zowel in de openlucht, sporthalen en zwembaden worden aangeboden. Lees verder

26 Benoeming 70 verbindingsofficieren in 070

Verbinding heeft voor samen070 2 aspecten, naast verbinding tussen culturen staat economische verbinding voorop. Verbindingsofficieren kunnen hierin een regie rol in vervullen. Samen070 wil de komende 4 jaar 70 verbindingsofficieren benoemen die deze rol oppakken. Daarbij gaat het om netwerkers die de stad goed kennen en al bewezen hebben vitale verbinder te zijn. Niet alleen opbouwwerkers maar ook lokale ondernemers passen in het profiel van een verbindingsofficier. Lees verder