20 Bewegingsprogramma’s voor 65-plussers

Bij de ouderen vanaf 65 jaar heeft samen wandelen en zwemmen een positieve uitwerking op de vitaliteit en heeft het een verbindende rol. Hiermee halen wij ouderen uit hun isolement.  Daarbij gaat het minder om het leveren sportieve prestatie maar meer om het in beweging houden van onze ouderen. Deze bewegingsprogramma’s kunnen zowel in de openlucht, sporthalen en zwembaden worden aangeboden. Sportverenigingen nodigen wij uit om hierin hun rol te pakken. Ook zorgverzekeraars worden aangemoedigd om dit samen met de sportaccommodaties om dit samen financieel aantrekkelijk te maken. Wanneer het gaat om het in beweging te houden van onze ouderen hebben dansscholen ook een betekenisvolle functie. Wij maken beperkt bewegen leuk en toegankelijk.