01 Instellen adviescommissie vervolgonderwijs basisscholen

Veel Haagse ouders met een laag sociaal economische status klagen over een onder advisering op de basis school. Uit enquêtes van de multicultureel jongeren geluid en uit onze eigen ervaring blijkt onder advisering hardnekkig probleem te zijn. Ervaring met gesprek technieken helpen om een docent of team op andere inzichten te geven om het belang van het kind centraal te stellen en dit vanuit meerdere perspectieven te benaderen stelt Samen070 voor om op iedere basisschool een advies commissie vervolg onderwijs in te stellen.