11 Om- en bijscholing op maat voor 50-plussers

Niet alleen de jeugd maar met name ook de 50 plussers hebben volgens Samen070 de toekomst. Haagse 50plusers met veel ervaring worden onterecht gezien als kostenpost. Samen070 gelooft dat 50 plusser niet duur zijn maar duurzaam. Het is niet duurzaam om deze ervaren krachten niet te betrekken bij het arbeidsproces. Om- en bijscholing op maat van deze doelgroep is het juiste middel om hun kennis en ervaring te delen met young professionals. Daarbij helpt het om de last van de loonkosten anders te verdelen.