25 Oprichting Broodfonds voor ZZP Den Haag

Het aantal ZZP’er in Den Haag groeit met de dag. Dit is op zich zelf genomen een positieve ontwikkeling maar bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van deze doelgroep is er geen voorziening. Landelijke arbeidsongeschiktheid verzekeringen voor ZZP’ers zijn onbetaalbaar meer dan 80% van de Haagse ZZP’ers zijn ongewild onverzekerd. Daardoor lopen zij een grote risico. Er zijn voorbeelden bekend van ZZP’ers en andere micro ondernemers die hier door in faillissement raken. Samen070 onder steunt de oprichting van een broodfonds voor zzp Den Haag. Waarbij van alle zzp van Den Haag onder betaling van een geringe premie kunnen aansluiten. In de opstart fase zal de gemeente een voortrekkers rol kunnen vervullen waarna de uitwerking met de lokale partners invulling zal krijgen.